MU Hoàn Mỹ | TEST: 30/01 - OPEN: 01/02

ỦY THÁC ONLINE - PHƯƠNG THỨC RESET MIỄN PHÍ

Ủy Thác Online là gì?

 • Ủy Thác Online là hình thức Online tại một server và 1 địa điểm nhất định để lấy Điểm Ủy Thác.
 • Điểm Ủy Thác dùng để Reset nhân vật mà không cần đến các nguyên liệu khác.

   

Làm gì để có Điểm Ủy Thác?

 • Điểm Ủy Thác sẽ tự động tăng khi bạn Online nhân vật tại Server 1 hoặc Server 2 và đứng trong làng map Lorencia hoặc Noria.
 • Mỗi một phút bạn Online nhân vật theo đúng quy định thì bạn sẽ nhận được 1 Điểm Ủy Thác.

   

Điểm Ủy Thác có bị mất không?

 • Điểm Ủy Thác sẽ bị mất khi bạn reset bằng Điểm Ủy Thác
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 10% vào 0h hàng ngày
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 50% vào đầu tuần
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 100% vào 0h đầu tháng

   

Để biết mỗi lần reset cần bao nhiêu Điểm Ủy Thác hãy truy cập tại đây.Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 595] 28-01-2021
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 594] 28-01-2021
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 656] 28-01-2021
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 613] 28-01-2021
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 587] 28-01-2021
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 513] 28-01-2021
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 629] 28-01-2021
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 567] 28-01-2021
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 536] 28-01-2021
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 525] 28-01-2021
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 530] 28-01-2021
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 580] 28-01-2021
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 543] 28-01-2021
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 554] 28-01-2021
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 2089] 28-01-2021
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 520] 28-01-2021
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 1290] 28-01-2021
PCShops NPC - Tiền tệ PCPoints [đọc: 1637] 28-01-2021
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 1502] 28-01-2021
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 1423] 28-01-2021
Giới thiệu sói tinh [đọc: 1911] 28-01-2021
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 1529] 28-01-2021
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 1847] 28-01-2021
NPC trong game Mu Online [đọc: 1239] 28-01-2021
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 1281] 28-01-2021
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 870] 28-01-2021
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 890] 28-01-2021
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 870] 28-01-2021
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 835] 28-01-2021
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 980] 28-01-2021
  Xem tất cả các bản tin