MU Hoàn Mỹ | TEST: 01/02 - OPEN: 03/02

ỦY THÁC ONLINE - PHƯƠNG THỨC RESET MIỄN PHÍ

Ủy Thác Online là gì?

 • Ủy Thác Online là hình thức Online tại một server và 1 địa điểm nhất định để lấy Điểm Ủy Thác.
 • Điểm Ủy Thác dùng để Reset nhân vật mà không cần đến các nguyên liệu khác.

   

Làm gì để có Điểm Ủy Thác?

 • Điểm Ủy Thác sẽ tự động tăng khi bạn Online nhân vật tại Server 1 hoặc Server 2 và đứng trong làng map Lorencia hoặc Noria.
 • Mỗi một phút bạn Online nhân vật theo đúng quy định thì bạn sẽ nhận được 1 Điểm Ủy Thác.

   

Điểm Ủy Thác có bị mất không?

 • Điểm Ủy Thác sẽ bị mất khi bạn reset bằng Điểm Ủy Thác
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 10% vào 0h hàng ngày
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 50% vào đầu tuần
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 100% vào 0h đầu tháng

   

Để biết mỗi lần reset cần bao nhiêu Điểm Ủy Thác hãy truy cập tại đây.Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 1456] 03-02-2022
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 1480] 03-02-2022
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 1464] 03-02-2022
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 1525] 03-02-2022
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 1439] 03-02-2022
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 1369] 03-02-2022
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 1441] 03-02-2022
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 1370] 03-02-2022
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 1309] 03-02-2022
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 1354] 03-02-2022
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 1372] 03-02-2022
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 1298] 03-02-2022
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 1380] 03-02-2022
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 1370] 03-02-2022
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 2652] 03-02-2022
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 1272] 03-02-2022
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 2925] 03-02-2022
PCShops NPC - Tiền tệ PCPoints [đọc: 3206] 03-02-2022
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 2870] 03-02-2022
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 3006] 03-02-2022
Giới thiệu sói tinh [đọc: 3162] 03-02-2022
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 3034] 03-02-2022
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 3180] 03-02-2022
NPC trong game Mu Online [đọc: 2922] 03-02-2022
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 2773] 03-02-2022
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 1723] 03-02-2022
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 1822] 03-02-2022
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 1847] 03-02-2022
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 1706] 03-02-2022
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 1762] 03-02-2022
  Xem tất cả các bản tin